En branntest av Fibersement og Moxiboard

Vi har tidligere fått branntestet våre brannplater i et laboratorium hos SP i Sverige. Disse testene viser at platene holder brannklassene A1 for Moxiboard og A2 for fibersement. Dette er de to høyeste brannklassene. Vi tok derfor en liten uformell test på vårt lager for å se hvordan platene reagerer på en sterk, åpen flamme.

Vi startet med å sette på en propanflamme som holder ca. 1500-1800 grader celsius i den lyseblå flammen mot vanlig treverk. Dette var overtent i løpet av 15 sekunder.

Deretter vil du se i filmen hvor bra brannplatene er mot åpen ild. Dette produktet er fint å ha under varmekabler på gulv men også mange andre plasser i hus. De er jo også svært motstandsdyktige mot vann, mugg og generell fukt.