Hva skjer med OSB?

Vi har fått en uventet og dramatisk ubalanse i markedet for OSB de siste månedene. Det innebærer at det er betydelig større etterspørsel enn produksjonskapasitet i det Europeiske og det Nordamerikanske markedet.
Dette har drevet prisene oppover, og nå melder OSB produsentene at de vil ha mye mer betalt for varene også i Skandinavia og det øvrige Europa. Dermed blir det bare de som er villig til å betale en høyere pris som får levert sine bestillinger.

Hvorfor har det blitt slik?
Først og fremst så har det Nordamerikanske markedet i løpet av 2020 fått redusert kapasiteten i OSB produksjonen pga mangel på råvarer og utbrudd av Covid-19 på flere fabrikker.
Covid-19 har også bidratt til at skogsindustrien i Nord-Amerika har redusert kapasiteten og tatt ut vesentlig mindre tømmer enn hva trelast, kryssfiner, OSB fabrikkene i USA og Canada har hatt behov for.
Det har medført at amerikanske distributører har startet å importere mer av disse produktene fra Europa enn tidligere. På grunn av varemangel i USA er prisene presset oppover, og amerikanske innkjøpere kan tilby europeiske fabrikker mer enn dobbel pris av hva de får i Europa.
I tillegg har det vært brann på to OSB fabrikker i Europa i høst, en i Polen og en i Luxembourg. Brannen i Polen var ganske omfattende, og fabrikken vil ikke produsere OSB på over et halvt år.
Det er forventet at den starter opp igjen i april, og fabrikken i Luxembourg skal komme i gang igjen i februar. Disse to brannene sammen med en stor etterspørsel fra Nord-Amerika og andre produksjonsproblemer har medført at OSB fabrikkene ikke klarer å levere nok OSB til alle. Samtidig har prisen på PMDI-limet som brukes i OSB blitt betydelig dyrere fordi fraktratene fra Kina har skutt i været. Vi har sett opptil en 4-dobling av ratene på bare et par måneder.
Produsentene opplever også økte priser på tømmer, energi og andre råvarer.

Hva skjer nå?
Alle OSB produsentene i Europa er fullbooket flere måneder frem i tid. Prisene økes derfor på kort varsel for å dempe etterspørselen, dekke inn økte kostnader og sikre egen fortjeneste. Dersom Byggform skal kunne tilby OSB til byggevare kjedene utover vinteren og våren vil det bety en betydelig økning på importprisen, og dermed en tilsvarende økning ut i det norske markedet. OSB produsentene tar ikke hensyn til normale prisvarslings avtaler i Norge, men justerer prisene opp med virkning allerede fra 1. februar.

Prisene i hele Skandinavia og resten av Europa presses nå oppover, og det kommer kort tid etter at det kom to mindre prisøkninger fra produsentene på slutten av fjoråret.
Byggform er innforstått med at umiddelbare og høye prisendringer vil medføre betydelige utfordringer for hele byggevaremarkedet de neste månedene.
Byggform og Byggma har derfor en tett dialog med OSB produsentene for å fremme våre synspunkter om denne utviklingen, samt belyse de negative følgende dette kan få for det norske byggevare markedet både på kort og lang sikt. Markedet er avhengig av forutsigbarhet og stabilitet, så det er viktig med lengre varslinger og en kontroll av progresjonen i prisjusteringene.

Vi vil holde byggevarekjedene og det øvrige byggevaremarkedet oppdatert om alle endringer som måtte skje fremover.