Maling av OSB og kryssfiner

Maling
Maling er en aktuell overflatebehandling der man ønsker en jevn, dekkende farge. Det er også aktuelt der det trengs en forholdsvis damptett innvendig overflatebehandling for å redusere fuktopptak og hindre fuktvandring gjennom treverket, som i våtrom, på vinduer og på ytterdører. Malte overflater bidrar også til lettere renhold. En del kledningsmaterialer, som bygningsplater, trenger dekkende overflatebehandling for å få et akseptabelt utseende.

Generelt Sponplater, trefiberplater og kryssfinerplater har noe forskjellige egenskaper som en bør ta hensyn til ved overflatebehandling. Spon- og trefiberplater endrer volum med luftfuktigheten, noe som blant annet kan få platene til å sprekke opp i skjøtene ved store variasjoner i luftfuktigheten inne. Kryssfiner har vesentlig mindre fuktbevegelser enn spon- og trefiberplater. Ved større arbeider sprøytes ofte malingen på underlaget. Ved oppussing og begrensede flater brukes rull. Del opp veggflaten i felter fra golv til tak. Bruk kryssrulling. Umalte felter langs hjørner males med pensel eller utsparingspute.

Himling bør man male i etapper etter nummerering. Generelt bør man starte å male der lysinngangen er størst og fortsette å male hele himlingen fra lyset. Umalte flekker vil da synes som matte flekker i den blanke, våte malingen når man ser mot lysretningen. Sett rullen godt inn med maling og før den på kryss. Etterstryk i én retning og mot lyset.

Man bør ikke bruke Oljebaserte malinger som grunning på sponplater/ Osb. fordi platene kan inneholde voks. Løsemidler kan løse opp voksen.

Vask og sliping
Dersom veggene har stått en stund bør du starte med å vaske flatene. Påfør vaskemiddelet med børste eller rene kluter og vask flaten under kraftig bearbeiding. Bruk vaskekost for å komme lettere til. Vær nøye med doseringen av vaskemidlet. Ha lite vann i bøtta og skift vann ofte. Bruk natursvamp til skylling og avtørring. Den suger lett og holder godt på vannet. Skyll to ganger, først nedenfra og opp også ovenfra og ned. Pass på å støvsuge overflatene grundig etter vask og sliping med slipepapir med kornstørrelse fks. 150. Pass på at platene har en «RF» fuktighet på under 15% RF før male-behandlingen starter.

Gulv og vegg av Spon/ OSB

Man bør ikke bruke oljebaserte malinger som grunning på sponplater, fordi sponplater kan inneholde noe voks. Løsemidlet løser opp voksen, som kan vandre gjennom malingsfilmen og danne en hinne som gir dårlig feste for akryl-/lateksmalinger. Noen sponplater har en del barkflak i overflaten. Ved påføring av vannbaserte malinger løses stoffer i barken opp. Dette fenomenet kalles barkgjennomslag og gir platene en skjoldet eller fregnet overflate. Dette kan man løse ved å bruke en sperrende grunning. Deretter kan man male med ønsket type maling. Sponplater bør man slipe lett for å fjerne fiberreisning etter grunning. Platene bør skjøt- og flekksparkles. Helsparkling er spesielt aktuelt dersom platene har en ru overflatestruktur og man ønsker en blank eller halvblank overflate. For eksempel må OSB-plater (Oriented Strand Board) brukt på vegger som regel helsparkles før maling på grunn av den grove strukturen. Hvis man velger å ikke helsparkle, kan man bruke glassfibervev eller strukturtapet for overmaling.

Trefiberplater

Trefiberplater til veggkledning har en hard og glatt overflate og behøver vanligvis bare skjøt og flekk sparkling etter grunning. Særlig når en skal bruke blanke og halvblanke malinger er det viktig å slipe jevnt der man har sparklet. Platene kan deretter males med understrøk og toppstrøk.

Kryssfinerplater

Etter kvistlakking og grunning bør platene helsparkles og males 2 ganger. Fordi det med tiden kan oppstå små riss i fineren, kan det være en fordel å lime på glassfiberfilt før en sparkler og maler. Det er imidlertid vanskelig å unngå at overflaten blir noe ujevn på grunn av skjøter.
Forhør deg alltid med din malings leverandør da de ulike produsenter har forskjellige kvaliteter.

Kilde: Byggforskseriens byggdetaljer blad nr. 543.888