OSB på tak. Diffusjonsåpen?

Er OSB diffusjonsåpen nok til at man kan isolere helt inntil uten luftespalte mellom isolasjon og plate?

 

Dette er et spørsmål vi ofte må ta stilling til. Dette er som oftest i sammenheng med et ønske om et dampåpent undertak. For at et undertak skal være dampåpent må det ha tilstrekkelig lav vanndampmotstand, slik at fuktighet innenfra enkelt kan slippe igjennom. SINTEF Byggforsk anbefaler en maksimal vanndampmotstand på 0,5 meter. For mer informasjon kan du se Byggdetaljer 573.121 eller lese vår artikkel om Sd-verdier og vanndampmotstand på denne lenken.

Ved bruk av OSB på tak må man være oppmerksom på Sd-verdien på de produktene som benyttes. Som en tommelfingerregel skal det være minimum 50 mm lufting på tak. Dersom isolasjonen skal ligge helt oppunder undertaksplaten må Sd-verdien ikke overstige 0,5. (Byggdetaljeblad 525.866 punkt 15.)

Et produkt som kan være godt egnet er OSB 9 mm siden Sd-verdien på denne platen er 0,45 i tørre forhold, og dersom du tekker med et takbelegg med vanndampmotstand mindre enn Sd 0,05 m vil en ikke overstige SINTEF sin anbefaling om en maks Sd-verdi på 0,5. På tykkere produkter bør det derfor være minimum 50 mm lufting. Se byggforskserien 525.002, 525.866 og TG 20429.

Begreper

  • Undertak: Fellesbetegnelse for ett eller flere materialsjikt som legges oppå taksperrer/takstoler for å beskytte underliggende konstruksjon mot fukt.

  • Damptett undertak: Undertak med stor vanndampmotstand, det vil si at vanndamp i liten grad slipper igjennom.

  • Dampåpent undertak: Undertak med liten vanndampmotstand. Kombinert undertak og vindsperre er en type dampåpent undertaksprodukt.

  • Undertaksbelegg: Det vanntettende sjiktet i et undertak.

 

Konklusjon

OSB 3 i tykkelse 12mm og opp tilfredstiller ikke kravet til damåpenhet pga for høy Sd-verdi, og det må dermed være lufting mellom undertak og isolasjon.