Sd-verdier og diffusjonsåpenhet

Hva er Sd-verdier? Hva er en diffusjonsåpen/tett plate?

Om det er et ønske om pustende vegger og tak i bygningskonstruksjoner må man ta stilling til Sd-verdier og diffusjonsåpenhet. Sd-verdier er også kalt Ekvivalent luftlagstykkelse (lenke til Wikipedia) og er en måleenhet som angir et materiales vanndampdiffusjonsmotstand, eller enkelt sagt hvor dyktig materialet er på å transportere vanndamp.

En “diffusjonsåpen” plate er en plate som har en vanndampdiffusjonsmotstand under den anbefalte maksverdien. Anbefalingen for diffusjonsåpne vegger, undertak og vindsperrer er en Sd-verdi på maks 0,5 meter. Jo lavere Sd-verdi, jo mer dampåpen er membranen, og jo bedre er det for konstruksjonen. En membran med Sd-verdi 0,25 m slipper gjennom dobbelt så mye vanndamp som en med Sd-verdi 0,5 m. Sd-verdi 0,05 m slipper gjennom 10 ganger så mye som Sd-verdi 0,5 m.

Sd-verdi på 0,5 eller mindre = diffusjonsåpen.

  • Vanndampmotstand oppgis som Sd-verdi og betyr ekvivalent luftlagstykkelse. Sd-verdien skal ikke overstige 0,5 m. Dette er øvre grense for hva en anbefaler i et vindsperresjikt.
  • Angir hvor tykt et stillestående luftlag må være for å ha samme diffusjonsmotstand som materialsjiktet, men allikevel tett nok til å hindre skadelig kondens om vinteren.
  • Åpen nok til å gi uttørkingsmulighet innover om sommeren.
  • Vanndamp i luft og diffusjonsåpne materialer vandrer fra høyere temperaturer mot lavere temperatur. Derfor oppstår det en transport av fukt gjennom konstruksjonene.
  • Se også Byggdetalje blad 573.121 og 573.430 for mer detaljert forklaring på Sd-verdier.
9mm OSB 12mm OSB 15 mm OSB 18mm OSB 22mm OSB
OSB i tørre forhold 0.45 0.60 0.75 0.90 1.10
OSB i fuktige forhold 0.27 0.36 0.45 0.54 0.66

*Tabellen viser d-verdier for OSB Superfinish ECO (Byggform OSB)

Følgende er Sd-verdier for noen andre (og eldre) produkter:

  • 12mm Sponplater: 0,7-3,0
  • 12mm kryssfiner: 1,0-2,0
  • 23mm rupanel: 0,7-3,0
  • 3,4mm oljeherdet plate: 0,90